Fizička snaga

Fizička snaga je sposobnost čovjeka da eksportuje silu na fizički objekat koristeći mišiće. Fizička snaga se postiže kroz trening sa otporom, tj. treningom snage ili treningom sa tegovima. Ova vrsta ...