Mišićni tonus

Mišićni tonus, jednostavno rečeno, podrazumijevaju dobro oblikovani i definisani mišići. Postoje dvije definicije mišićnog tonusa, a to su stvarna, fiziološka definicija i popularna, konvencionalna d...