O projektu

Promocija sporta i zdravih stilova života

Motivacioni treninzi – netakmičarske aktivnosti za djevojke

Gledano po starosnim kategorijama možemo zaključiti da je sport dostupan u osnovnim i srednjim školama jer je fizičko vaspitanje jedan od obaveznih predmeta. Takođe, skoro sve osnovne i srednje škole imaju sportske sale i profesore fizičkog vasitanja koji stručno i metodično rade sa djecom. Iako se tu javlja problem malog broja časova, svega 2-3 školska časa tokom nedjelje zavisno od starosne kategorije možemo zaključiti da ove starosne kategorije nisu ugrožene već da postoji mjesta za poboljšanje uslova.

U Crnoj Gori postoje tri univerziteta sa oko 25.000 studenata i niti jedan sportski objekat u kojem je omogućeno studentima da upražnjavaju fizičke aktivnosti. Fizičko vaspitanje nije ni obavezan ni izboran predmet ni na jednom od programa.

Gledajući razvoj svake individue i njegovo odrastanje u Crnoj Gori lako je uočiti da upravo u godinama kada odrastamo i formiramo se kao ličnosti dolazi do prekida kada su u pitanju programirane i fokusirane fizičke aktivnosti. Nakon svršene srednje škole, bilo koji oblik fizičke aktivnosti je moguć samo ukoliko platite (treniranje u klubu, teretani itd.). U isto vrijeme studenti i omladina se susreću sa brojnim obavezama, kako na fakultetima, prije svega vezanim za predavanja, kolokvijume, ispite tako i radnim obavezama… Povećavaju se obaveze i smanjuje se slobodno vrijeme. Studentski budžet je u velikom broju slučajeva ograničen. Upravo iz tih razloga dolazi do prekida u vježbanju, prije svega rekreativnom, kod najvećeg broja studenata i omladinske populacije i kasnije se gube navike vezane za upražnavanje rekreativnog sporta. Taj trend se nastavlja i nakon završetka studija. U najvećem broju slučajeva, usljed nemanja navika i po zapošljenju i zasnivanju porodice gubi se bilo kakav dodir sa zdravim stilovima života.

Studenti i omladinska populacija, kao oslonac svakog društva i vodilja budućim promjenama moraju dati putokaz generacijama koje dolaze o važnosti zdravih stilova života.

Upravo iz svega gore navedenog, realizovaćemo ovaj projekat koji će uključivati:

  • Netakmičarske sportske aktivnosti za djevojke
  • Kampanju podizanja svijesti o važnosti zdravih stilova života

Veoma često djevojke navode kao razlog zašto se ne bave sportom da one to ne umiju i da ih je “muka” kako će izgledati dok izvode vježbe. Upravo je suština programa da se djevojke upoznaju sa osnovama fitnesa, rada u teretani, plesa, odbojke, košarke, tenisa, kajaka, hikinga, bikinga, streličarstva i treninga koje mogu da izvode u prirodi i da su sa tako stečenim vještinama u stanju da se uključe u stalne sportske aktivnosti. Na osnovu navedenog osmišljen je sledeći program:

19.septembar – Hiking, Kanjon Mrtvice

27.septembar – Biking, Brezna

04.oktobar – Kajak

11.oktobar – Streličarstvo

Za sve pomenute aktivnosti biće angažovani specijalisti iz pomenutih oblasti (treneri i instruktori). Motivacioni vikendi pored sportskog imaće i edukativni karakter. Nakon svake aktivnosti biće održano predavanje o važnosti redovnog vježbanja, zdrave ishrane, motivacije itd.

Kampanja podizanja svijesti o zdravim stilovima života (PAC)

Sportista – uzor

Ako pođemo od pretpostavke da su sportisti uzori svim generacijama, koji često kopiraju njihove manire, ponašanje, način života itd onda je naš plan da kroz podizanje svijesti građana Crne Gore o važnosti “Zdravih stilova života” da iskoritimo vrhunske sportiste da promovišu Zdrave stilove života.

Kako su nam ciljna grupa mladji ljudi (osnovci, srednjoskolci i studenti) komplet PAC će se sprovoditi preko web sajta i društvenih mreža (facebook i twitter). Specijalno za ovu priliku izradićemo promo materijal sa likom poznatih crnogorskih sportsita koji će kroz jednostavnu formu kombinacije slika i zanimljivog teksta i video klipova objasniti suštinu i značaj Sporta i Zdravih stilova života.

Share

Pin It